Skip to content
Vedanews.Ru
www.vedashop.ru
- VEDANEWS
    e-mail
Image «» , . . , , . , .  

, . , , , .

(). , , . . ( – aum namo bhagavate mam matsyaya srim)

(). , . . , , . – . ( - aum namo bhagavate kum kurmaya dharadhara dhurandharaya nama h)

(). , , . . , . ( - aum namo bhagavate varaha rupaya bhurbhuvasva pataye bhupatitvam me dehi dapaya svaha)

(-). . , , . . - . , , . ( – ksraum im ham ugram viram maha visnum jvalantam sarvatomuham  nrsimhan bhisanam bhadram  mrtyumrtyam namamyaham ham im ksraum aum)

(). , . . , . ( – aum namo visnave surapataye maha balaya svaha)

( ). , . – , , . ( brahma ksatraya vidmahe ksatriyantaya dhimahi tanno ramah pracjdayat)

(). , . .   , (). ( – 1. aum ram ramaya navah/ 2. aum srim hrim klim nityasuddhabuddhaya ramaya parabrahmane namah)

. , , - , . «» . . , . . ( – klim krsnaya govindaya gopi janavallabhaya svaha)

. , . (aum namo bhagavate buddhaya)

. , , . , . (kam kalkine namah)

, , >>>

 
< .   . >

Vedaland.Ru

.

* , e-mail :

  

 

RSS

feed image
feed image
feed image
Home Contacts Find

  () 19-  
: "" , "" .
: , , .
: , , . , , .

Vedashop

-
images/veda/Mritunjaya.jpg

- .

Google