-
images/vedicheskoye/Gita1.jpg , , … , .

– . , . , …

  . , , . , . , - .

, - …

, , . , , . , . …

images/vedicheskoye/Gita2.jpg , , , , , , . , , , , , .

– … – , , . , , …

, , , , , .

45 .