shani , , (). . , – .. , . .

 

  , , . - , , , , , . , , , , .

. -, . , - , . , , .

, , , , , , , .. , , , ..

, , , , , , , . , , , , .. , , , .. ( ), .. , . , – .

, , . , , .

. - '', .

2,5 , 30 . , . . ( ) 19 .

12, 1, 2 , . 7,5 .

8, , , .

– , ,

.

 

- .