.
images/vedicheskoye/p18.JPG , - . . - . .

.

. , . , !

. , , - . images/vedicheskoye/15.JPG

, , ( ), .

, .

, , , , ! , . , .

, , . , . , , .

, , , , .

. . - , 2006.

" . , , , - . , . . , , , . , , . .

500 . . , 25 . 1 . , . ! . . .

. . , , , ! , , , , , . , . ."

., 2004

, , .

 .. – -, 2005

, , , , . 2 , , , , , . , . , . , .. .

.. - , 2006

, . 6 3 . 8 , 9. 12 ! , , . .

.. - 2006