Image «» , . . , , . , .  

, . , , , .

(). , , . . ( – aum namo bhagavate mam matsyaya srim)

(). , . . , , . – . ( - aum namo bhagavate kum kurmaya dharadhara dhurandharaya nama h)

(). , , . . , . ( - aum namo bhagavate varaha rupaya bhurbhuvasva pataye bhupatitvam me dehi dapaya svaha)

(-). . , , . . - . , , . ( – ksraum im ham ugram viram maha visnum jvalantam sarvatomuham  nrsimhan bhisanam bhadram  mrtyumrtyam namamyaham ham im ksraum aum)

(). , . . , . ( – aum namo visnave surapataye maha balaya svaha)

( ). , . – , , . ( brahma ksatraya vidmahe ksatriyantaya dhimahi tanno ramah pracjdayat)

(). , . .   , (). ( – 1. aum ram ramaya navah/ 2. aum srim hrim klim nityasuddhabuddhaya ramaya parabrahmane namah)

. , , - , . «» . . , . . ( – klim krsnaya govindaya gopi janavallabhaya svaha)

. , . (aum namo bhagavate buddhaya)

. , , . , . (kam kalkine namah)

, , >>>