Skip to content
Vedanews.Ru
www.vedashop.ru
    e-mail

images/nature/CMP-01WW012-001.JPG ? ", !" , . . .

, . .

. - ?

. , -, . - , , . , . - . , . , , . - . : . , . . , . ( - ..) : , . , - . , : .

?

. : . , . . , : ", " " ". : ", ", . : " . ". , " ". , .

. , . . : " ?" , , : " . ?" , . - . , , .

. " ". , . : " - . . , : , , .. , ". - . .

. , , . - . : " ? , . ?" , . : " , ?" : ", ". : " ? ?" : " . . , ". : " ". . .

: . - , . . - . : ", - . . , , . . , , , . - , . ". . . , , . . : , , . , . , .

: , . -, . , . . - , , . : " . , . , - , - - ". . (tadviddhi pranipatena pariprasnena sevaya) - , .

. . ? . , . , . , , . . , .. . Buddhau sharanamanvichcha - . , . (). , .

" ". Yogasthah kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya - , . , . - , . , , . . , . . , - . , . . .

, - . , . , . - . ? . , , - . , . Nimitta matram bhava savyasachin - " , !" nimitta, . . - , . . , , .

"Matastadanu-shamnam kleshaharanam": " , , , kleshas, ". - , , . . Tasmat sarveshu kaleshu mamanusmara yudhyacha. . , . , , . , .

:

" ". , . . . , : Apramadeva sampadeuam - . .

, - . . - nitya shuddha buddha mukta. , . -, - . , - . . , . . , brahma satyam. , mithya. . Mana eva manushydndm kdranam bandha mokshayoh. . , . " . ? . ". ( - ..) : " , , ". . , : " ". , .

.. - () .

 
< .   . >

Vedashop

www.vedashop.ru

Vedaland.Ru

.

* , e-mail :

  

RSS

feed image
feed image
feed image
Home Contacts Find

  () 23-  
: ", " , ""
: , , .
: - , . . , , .

Vedashop

-

rudra

 , , , .

Google